Bmw e46 elektricheska sistema

Електрическата инсталация е сложен организъм, в който всичко трябва да работи заедно. Ако даден елемент не успее, той може да завърши в голямо бедствие. Най-често се връща към голям електрически удар или пожар, в който хората могат да умрат по едно и също време. Така че трябва да се погрижите за електрическите инсталации, да извършвате редовни проверки от квалифицирани електротехници и редовно да поправяте всички дефекти.

Една от най-важните роли във всички електрически инсталации е изборът на сигурност. Апартаментът или здравето могат да зависят от този основен елемент. Сигурността трябва да бъде избрана на много страници. Предполага се от главния предпазител, който изисква номинален ток, определен от централата при сключване на договор за доставка на електрическа енергия. Използва се, за да стане по-лошо да се получи по-голяма част от тока от последното. Ако случаят е такъв, електрическите кабели пред нашата къща или офис ще бъдат издухани.След това сме на метър електричество и на свой ред към главното табло. Настоящото разпределение е сърцето на електрическата инсталация. Всяка верига има своя произход точно там. Всеки е осигурен с подходящ предпазител, с определен номинален ток. Изборът на сигурност трябва да бъде направен от професионален електротехник, който ще направи проекта за електрическата инсталация за нас, преди да бъде направен. По това време ще се определи колко вериги да се създадат, какво да доставят и какъв трафик ще тече в тях. Затова е изключително важно, защото зависи от избраното напречно сечение на проводниците и следователно от предпазител с подобен номинален ток. Стойността е и така наречената селективност на защитите, благодарение на която в случай на късо съединение единствено предпазителят на дадена верига ще бъде изключен, а не основната защита, която ще прекъсне захранването на цялата сграда.