Elenski zavod za proizvodstvo na elen

Самото нещо, което е задължено да се грижи за всяко производствено предприятие е създаването на подходящ, ефективен и доказан начин за опазване на околната среда от замърсяване, което може да попадне в околната среда с изпаренията. Всяка производствена база, чиято дейност носи риск от генериране на опасни и опасни за човешкото здраве основания, е част от т.нар промишлени отпадъци, е необходимо да се инсталира подходяща защитна машина, която да осигури ефективна система за събиране на прах.

Системите за извличане на прах разчитат на възможността за отделяне на опасни вещества, на първо място, на прах и вредни газове, съдържащи се в отработените газове, и предотвратяване на навлизането им в атмосферата. За целта се използват специализирани индустриални прахоуловители. Те включват специфични филтри, които поглъщат опасни и нежелани вещества, като ги държат в подходящ контейнер, чието съдържание е предмет на специализирано изхвърляне, без вредни смущения в естествената група. Промишлената система за обезпрашаване предпазва околната среда от предотвратяване на отровни прахове и издънки във въздуха, както и от работното помещение и помещенията, където работят. Добре проектираната система за изсмукване на прах осигурява пълна безопасност и хигиена по време на работа. Една от най-положителните черти на този стил е съхранението на въздух срещу проникването на изключително вреден въглероден диоксид. За ефективно справяне с емисиите си, системата за извличане на прах използва феномена на т.нар криогенеза, която той реализира чрез радикално охлаждане на газа. В първата част обаче димните газове трябва да бъдат компресирани и след това охладени, така че въглеродният диоксид да може да бъде отделен от газа.