Internet kasov aparat

https://duo-oli.eu/bg/

Касовият апарат трябва да се използва от всеки предприемач, който продава стоки или услуги на положението на физически лица, които не провеждат икономическа кампания. В същото време той не преценява дали продавачът е платец на ДДС, или той също се отказва от такива селища. Кои са задълженията на фискалния касов апарат?

Наличието на касов апарат трябва преди всичко да се провери дали е задължително да се регистрира в касата продажбата, по която работи. В случай на малка продажба, извършвана рядко, понякога по-идеалният изход вероятно ще бъде да се разработят записите в регистрите на продажбите без документи. Освобождаването от необходимостта от наличие на касов апарат са представени в Закона на министъра на финансите от 4.11.2014 г. при обмислянето на изключения от целта за водене на регистри с използване на касови апарати.Нека се погрижим за факта, че при закупуване на първия касов апарат имаме право на възстановяване до 90% от стойността му, но не повече от седемстотин злоти. Добре конфигуриран касов апарат, така че този, който има пълен каталог на предлаганите стоки или услуги, ще бъде голямо удобство, както за клиента, така и за издателя. За потребителя важната полза от настоящата ситуация е фактът, че той ще вземе разписка, която ще бъде използвана като възможна основа за връщане.

Основата за отговор на сумата ще бъде фискализирането на касовия апарат. В какво вярва? Има една единствена и постоянна процедура, която означава постоянно даване на данъчен номер на данъкоплатеца към фискалния модул. Разбира се, можем да закупим и фискален касов апарат без фискализация, но такъв фискален касов апарат може да се препоръча да се чете само в нефискален процес. Изключително важно е, че фискализацията на хазната се прави от опитен военнослужещ, в успеха на една грешка ще бъде полезно да се закупи нов касов апарат.

Основните задължения на фискалния касов апарат трябва да бъдат разпечатвани и споделяни с клиента всеки път, когато прави покупка, и веднъж дневно да отпечатва дневен отчет. Веднъж месечно (на първия ден от всеки месец трябва да се отпечатва месечен отчет. Тя трябва все още да има задължителен преглед. Тя трябва да бъде постигната след 24 месеца от използването на касовия апарат. Нека помним и за правилното съхраняване на квитанции и доклади: законодателят поставя на предприемачите задължението да съхраняват копия на ролки и ежедневни доклади за период от пет години, разписки за период от две години (от края на данъчната година. Важно е също да се помни, че след пет години търговецът задължително трябва да замени модула на касовия апарат.