Kasov aparat koyto tryabva

Задълженията, които се поемат от притежателя на касови апарати, не включват само работи, свързани с тяхната покупка и фискализация. Напротив, те се отнасят главно до по-късния период, в който използваме конкретен касов апарат. Какво тогава принадлежи на близки цели?

Каква е причината за данъчното право в областта на използването и използването на касови апарати?

1. Постъпления, разписки.

Важното е плащането на касовите бележки. Вече сте чували за действия за закупуване на приходи от продавачи. Откъде идват такива произведения? Квитанцията е символ, че дължимият данък към данъчната служба е включен в сметките на продавача. Няма получаване, може да се отнася до факта, че този данък не е включен. Тук трябва да се отнасяме към медицината по модела на данъчната и конкурентната нечестност.

2. Дневен фискален отчет.

Ежедневният фискален отчет е друго задължение, на което предприемачът е принуден. Е, след всеки ден (но и преди търговия на следващия ден, предприемачът е принуден да извърши доклада. В него ще бъде поставена стойността на данъка, който предприемачът трябва да плати на данъчната служба в своя офис. Обикновено? Не забравяйте, че този доклад се изисква в случай на фискален контрол.

3. Месечен фискален отчет.

Също така, когато при успеха на дневния отчет е необходимо да се изготви аналогичен месечен доклад. Въпросът е да се вземе предвид стойността на целия данък, който изискваме да платим за целия месец. Как трябва да правим този доклад? В това отношение предложението е сравнително просто. Месечният фискален отчет трябва да бъде представен до днешния месец от месеца, за който се отнася.

4. Касов апарат.

Използването на услугите на касовия апарат също се ограничава до задължението за вписване в регистъра. Важно е тези записи, както и цялата книга да се съхраняват на заден план в непосредствена близост до касовите апарати. Разбира се, тези записи ще бъдат контролирани по време на данъчната ревизия, извършвана от предприемача от данъчната служба.

Обобщение: & nbsp; Касовите апарати & nbsp; имат много отговорности. Въпреки това, като се грижим за тях, ние гарантираме, че правим много легално. Лесно можем да докажем това при извършването на различни данъчни проверки, изготвени от данъчната служба.