Kasov elzab jota usluga

Всеки данъкоплатец, който извършва продажби на финансови лица, е принуден да регистрира оборот с помощта на касов апарат. Този метод ви позволява да правите подходящи плащания с данъчните власти. Това се отнася за закона и е сигурно.

Ами грешния касов апарат?

Струва си в такива случаи да се предоставят така наречените резервни пари. Неговото управление не е законово изискване, т.е. в структурата на всеки управител трябва да се мисли за такъв изход много по-рано. Работи перфектно в останалите аварийни ситуации, които изискват правилно ремонт на оборудването. В стойността на Закона за ДДС ясно се посочва, че при успеха на невъзможността да се регистрира търговията чрез резервния фонд, данъкоплатецът трябва да спре продажбата. Резервният фонд може да се пази от ненужни и непредвидими спирания на производството. Струва си да се припомни, че желанието да се извлече от резервния касов апарат трябва да се докладва на данъчната служба, да се говори за провала на мебелите и да се предоставят данни за заместващото ястие.

За съжаление, когато беше споменато по-горе, липсата на касов апарат в сегашната сума на резервите се смеси с необходимостта да се спре продажбата. Тогава не можете да създадете финализиране на продажбите, а такива игри са незаконни и могат да се отнасят до последствията от високите финансови тежести. Не помня за ситуацията, в която купувачът ще поиска съответната разписка.

Ето защо е необходимо да се информира възможно най-скоро за неуспеха на сервиза за поправка на сервизите и за фискалните принтери postnet, но също и за данъчните власти за пропуските в извършването на записите за покупка в момента на ремонт на устройството и вероятно на клиентите за място в продажбата.

Само в случай на онлайн търг, предприемачът не трябва да прекъсва работата ни, но трябва да се направят няколко условия - в съхраняваните записи трябва ясно да се говори за кой продукт е било платено; плащането се извършва по електронен път или по пощата. В тази форма продавачът - данъкоплатец, ще бъде перфектен до последния, за да вмъкне фактура с ДДС.