Modulna programa za orientirane 1

Програмата Оптима е мрежа от много свързани модули, изпълнявани на базата на тази единна база данни. По отношение на ресурсите на дадена компания, модулите могат да се комбинират свободно. Програмата работи във фонов режим на мрежите на Microsoft Windows (възможна работа с един потребител и в онлайн групи (Microsoft Internet Explorer 7.0 или по-висока версия.

Make Lash

Програмата Optima работи само на базата на Microsoft SQL Server 2005, 2008 или 2008 R2 (версия 2000 не се поддържа. По време на инсталацията научете за следващите изисквания за конфигуриране на интернет оборудване и съдържанието на самостоятелния лиценз. Системата за човешки ресурси се дава на децата и средните предприятия. Работи перфектно с допълнителни модули като фактуриране, управление и търговия със списанието. Тя ви позволява да:- регистрация на служителите,- уреждане на плащания, като се вземат предвид отсъствията, извънредните часове,- проверка на отсъствието на служителя, дни на отпуск,създаване на козметика за публикуване на работни списъци,- уреждане на договори,- отчитане на отсъствията, свързани с родителски, родителски отпуск, отпуск по майчинство, втори отпуск поради раждане, \ t- разделяне на изплащането на обезщетение в брой и преводи със спецификация на съответната банкова сметка- уреждане на договори, сключени с чужденци,- изчисляване и отпечатване на данъчни декларации, \ t- създаване на документи за човешките ресурси като трудов договор, допълнения към договори,- изготвяне на информация за PFRON и помощни разпечатки за DEK-II и DEK-I-0,- архивиране на формуляри за човешки ресурси,- уреждане на възнагражденията на служители, командировани в чужбина.Модулът „Човешки ресурси и заплати” има следната функция като обслужване на кредитни и кредитни средства. Може да се комбинира с организма на Comarch ERP XL, с организма на Comarch ERP Altum, с мобилни приложения: Comarch ERP e-Pracownik и Comarch ERP Mobile Fleet. Правилното въвеждане на данни в организма на Optim ще позволи ефективна организация на отдел Човешки ресурси и секретариата. Модулът си сътрудничи с Платежния план, който ви дава разплащания със ZUS.