Neten ili bruten limit na kasov aparat

Получаването от касата на novitus lupo е особено важен факт както за инвеститора, така и за потребителя. Първите са длъжни да издават такива бележки за продажбите, новите винаги трябва да вземат касова бележка със себе си.

NaturalisanNaturalisan - Спрете негативното въздействие на вашия начин на живот върху здравето!

За съжаление, някои от нас не обръщат много внимание на разписките, които в много случаи могат да имат сериозни последици. Колко дълго трябва да траят разпечатките от касовите апарати, но при какви обстоятелства те могат да ни бъдат полезни?

За предприемачите въпросът е доста прост. Те трябва да носят копия на разписки за 5 години - в случай на данъчна инспекция. Защо е такъв документ за клиента?Този малък лист хартия в много успехи, които имат огромно значение. Ако знаем валидността на касова бележка и знаем коя система правилно да съхранява такъв документ, можем да спечелим много. Това важи преди всичко за текущи случаи, в които възнамеряваме да рекламираме закупения продукт или да го доставим и да получим парите си. В този случай продавачът ще изисква от нас да покажем разписка, потвърждаваща заявената транзакция. Какви дати трябва да мислим, когато разписката ще работи за нас при създаването на жалба? Ако купуваме храна, можем да съобщим за проблеми, свързани с тях, в рамките на три дни. Трябва да съхраняваме тези разписки за много дълго време, които са документи за закупуване на дрехи, обувки, мебели или електроника. Тук законът ни предоставя до 24 месеца за откриване на решения, включително подаване на жалби. Точно когато нямаме разписка, нашата жалба няма да бъде приета. Колкото по-реален е броят на рекламираните стоки, толкова по-важна е загубата, свързана с липсата на документ, потвърждаващ такава продажба.

Затова нека си припомним разписките, които продавачът трябва да ни даде при пазаруване. Трябва също така да не забравяме да носим такива документи компетентно. Можем да създадем пликове, в които ще събираме разписки в хронологични сезони, можем да дадем специална кутия за тази точка. Важно е документът, потвърждаващ нашите случаи, да бъде запазен, стига той да може да стане основа за подаване на жалба.