Obuchenie za otsenka na riska ot eksploziya

Директивата ATEX (Atmosphères Explosibles, известна също като Директива 94/9 / EC, е регламент на Европейския съюз, който определя съществените изисквания за продукти, предназначени за използване в потенциално експлозивни зони. Опасността от експлозия на метан и въглищен прах е по-голямата част от машините и инструментите, използвани в минните каменни въглища, а директивата ATEX се прилага за оборудване и защитни стилове, предназначени за работа в зони, изложени на опасност от експлозия. До последните разпоредби за сигурност в отделните страни от Европейския съюз бяха разделени помежду си, което значително възпрепятстваше свободата на обмен на стоки между държавите-членки.Поради тази причина беше създадена унифицираща ATEX директива, която обедини съществуващите регулации и напълно улесни циркулацията на материали в Европейската организация. При прилагането на разпоредбите на член 100а от Договора от Рим, най-важната цел на директивата ATEX е да гарантира свободното движение на стоки, които осигуряват висока степен на защита от експлозия. Що се отнася до устройствата, предназначени за кариера в райони, изложени на риск от експлозия, Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз от 23 март 1994 г. издадоха Директива 94/9 / ЕО ATEX, която влезе в сила на 1 юли 2003 г. Освен това, на 16 декември 1999 г. беше приета директива 1999/92 / EC ATEX137 (наричана още ATEX ПОТРЕБИТЕЛИ, която по отношение на минималните изисквания за сигурност на книгата в среда, в която съществува риск от експлозивна атмосфера. Директивата ATEX 94/9 / EC започна да функционира до 1 юли 2003 г. и замени предишните директиви 76/117 / EEC и 79/196 / EEC.

m-slim.eu MultiSlimMultiSlim - Иновативно откритие на специалисти за безопасно отслабване!

СЕ маркировка (fr Conformité Européenneидентификационен номер на сертифициращия органСимвол за изпълнениеексплозиякатегория на устройствототип защита от експлозияексплозивна подгрупатемпературен клас

Препоръчваме обучение с Atex