Usluga za kasovi aparati v poznan

Касовите апарати са необходими не само по време на повреда на оборудването, но и по време на задължителната проверка на касовите апарати, както и по времето, когато създаваме и сключваме бизнес. Според предположението, едно лице, което може да се заинтересува да го поправи в случай на повреда в касов апарат, е служител на сервизната компания, който има съответните разрешения. Много често получаването на разрешения е следното:

разрешения:- дружеството за услуги е към продавача на касови апарати с предложение за установяване на сътрудничество и въвеждане на дилърски договор,- след получаване на разрешение насочва поне двама гости за сертификационно обучение, което се завършва с изпит. В рамките на периода на обучение сервизният техник придобива квалификация за пълни хора от фискални устройства, които са установени в колекцията на производителя.- след приключване на тестовете сервизният техник получава индивидуално удостоверение за самоличност и снимка и неговия печат, за да постави печати на фискалния модул. Производителят, от друга страна, въвежда сервизния техник в списъка на хората, които имат право да пишат гаранционни и следгаранционни ремонти, както и необходимите технически проверки, а също така изпраща своите данни в данъчната служба.

Trivia:Разрешението се предоставя за една година и в него се обсъжда посочения тип касов апарат - завършването на курса не дава право на сервизния техник да поправя всички фискални устройства на един производител, а само да се освободи от неизправности в избрани модели.Сервизният техник е длъжен да изгражда уменията си ежедневно, като стартира във фабрики за продукти, той също трябва да изпраща писмо до производителя всяка година, за да отложи срока на годност.Изискването, посочено в дилърския договор, е използването от сервизната компания на склада за резервни части, както и инструменти и оборудване за контрол и измерване. Освен това услугата е принудена да доставя на потребителите консумативи, които идват от производителя.Оторизиран сервизен техник, който не управлява касовите апарати изцяло до последното си право, няма право да води дневник и изисква да върне идентификационния номер на производителя. Сервизен техник може да обслужва касови апарати, но само ако е служител на компания, свързана с производителя чрез дилърско споразумение.