Vrotslavski pametnitsi ts rkva sv marchin

По периметъра на атрактивния жилищен имот, който е Вроцлав, богатите реликви се справят с богатство почти във всяко дело. Къде да гоним най-големите скъпоценни камъни на старата архитектура? Да, в Острув Тумски - най-често срещаната част на центъра, приписвана на възла с останките на свещената част. Сред построените тук църкви църквата Св. Мартин. Защо си струва да жертва националния час по пътя на решителната обиколка на Вроцлав? Църквата Марцин има интересен паметник, който може да бъде потвърден от изследователската сцена и чрез въртящото му се положение. Тази пагода е създадена на мястото, където преди това търсех аристократичен плъзгач. Църквата Марцин също има необичайно влакно, като вековен замък параклис, което също определя неговата екзотика. Настоящата църква е актуална позиция, ентусиазирано посещавана от пътешественици, представяща неописуемо, че е възможно да се установи визуална антикварна маса наведнъж. Тя се съгласява, че в междувоенния семестър в църквата Св. Тържествата на Марцин бяха отбелязани в дивата колекция.