Zakrivane na biznes dati

Man Pride

В случая, когато искаме да ликвидираме бизнес или да затворим клон, трябва да се интересуваме не само от въпроси, свързани с инициативата, но и от касовия апарат. Не можете просто да забравите за това, въпреки че го третираме като шпионин, който търси нашия оборот в стойност и който ще осигури на всички данъчни служби такъв проблем.

Касов апарат и края на операциите? Този въпрос вероятно е поставен от много предприемачи. Обхватът на задълженията на данъкоплатците е предвиден в Закона на министъра на финансите от 14.03.2013 г. по същество на касовите апарати. Между другото, разпоредбите уреждат целия жизнен цикъл на касовия апарат, дори от датата на неговото съществуване при производителя. Те регламентират процеса на доставка и обслужване на такъв касов апарат. И в същността на регламента, ние трябва: да изготвяме дневен и фискален отчет периодично, в 7-дневен срок от приключване на касовата операция, трябва да върнем искането до началника на данъчната служба за работа за четене на фискалния касов апарат. Трябва да върнем молбата до началника на данъчната служба, за да отпишем от списъка касовия апарат. Накрая, с помощта на военнослужещ, четем съдържанието на паметта на касовия апарат, като изготвяме отчет за фактуриране за всеки период от работата на касовия апарат. Това трябва да стане в присъствието на служител на данъчната служба. Наредбата въвежда задължение за изготвяне на протокол за четене на съдържанието на касовата памет.Както можете да си го представите, създаване на доклади за сравнението план за това, което се чете от парите от последната, която се сервира в месечни или тримесечни договори. За да се избегне ситуация, не е много добро отлична идея да се отпечатва отчет за продажбата, която zestawisz с прости декларации по ДДС. Ще приложим поправката е една възможност, ако сте направили грешка някъде.Заслужава да се отбележи също, че при създаването на заявление до началника на службата за работата по четене на фискална памет, ние предоставяме информация, или като данъкоплатец е привлякъл от дете за фискална сума. Трябва също така да попълним декларацията относно използването на касовия апарат. Ако сумата е била използвана за по-малко от 3 години, тогава трябва да направим възстановяване на отстъпката, която използвахме при закупуването на касовия апарат.Както виждате, завършването на енергията и финансовата служба са уникалното начинание, което ще трябва да предприемете. Ако приключването на работата, а оттук и ликвидацията на фискалния касов апарат, продължи през по-малко от три години - ще трябва да върнем обратно полученото облекчение към фискалния касов апарат.