Zelenchutsi ot zele

Физически лица и марки използват или съхраняват вещества, които могат да бъдат достъпни за създаване на експлозивна атмосфера с въздух. По-специално ще присъстват вещества като газове, течности и твърди вещества с висока степен на разпадане, например въглищен прах, дървесен прах и др.

В такива форми от работодателите се изисква да оценят риска от експлозия и да оценят риска от експлозия. По-специално, тя трябва да бъде уточнена за места и места, където се срещат най-високите експлозии. Едновременно с това трябва да бъдат необходими взривоопасни зони във външни зони и зони. И то изисква работодателите да изготвят графична документация, която да регулира и допълнително да посочи фактори, които могат да предизвикат запалване.

Оценката на опасността от експлозия трябва да се извърши на платформата на изискванията на Наредбата на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г., като се имат предвид минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с лекотата на експлозивна атмосфера (Journal of Laws 2010 No. 138. 931.

Като част от оценката на риска от експлозия се създават характеристиките на обекта. Предлага повърхност, етажи, стаи, технологични линии и т.н. Проверяват се факторите, които могат да доведат до създаването на пожар или експлозия. Създадени са начини и средства, чрез които ще бъде възможно да се намалят и премахнат пожаро-взривните заплахи. В него се изброява група от запалими вещества, които могат да бъдат източник на потенциална експлозия. Поставят се иновативни решения, които минимизират риска от експлозия.